Erasmus+

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy

Na co se můžeš těšit?

  • Seznámíš se mnoha zahraničními studenty
  • Získáš skvělé mezinárodní přátele
  • Rozšíříš si obzory a získáš přehled o zahraničních kulturách
  • Naučíš se samostatnosti a zároveň pracovat v týmu
  • Zdokonalíš obecnou i odbornou angličtinu v oblasti podnikání
  • Zlepšíš své komunikační a prezentační schopnosti i finanční gramotnost
  • Společně se zahraničními studenty budeš pracovat na významných projektech

 

Jak a proč to celé vzniklo?

Ve školním roce 2015/16 jsme získali dvouletý grant na podporu vzdělávacího projektu ERAMUS +  Našimi partnery byly 3 zahraniční školy – z Itálie, Bulharska, Rumunska. Při 6 vzájemných setkáních, se poznávali nejen učitelé, ale především studenti, kteří pracovali na projektu zaměřeném na rozvoj podnikatelských dovedností studentů prostřednictvím metody „learning through making“, na zvyšování úrovně finanční gramotnosti, komunikačních a prezentačních dovedností a také schopnosti spolupracovat v týmu – tedy na rozvoji tzv. „soft skills“. Tento projekt rovněž podporuje studium odborné angličtiny v oblasti podnikání prostřednictvím vytváření knihy „Successful steps in Entrepreneurship“ (Úspěšné kroky v podnikání) a používáním angličtiny jako pracovního jazyka mezi studenty z partnerských zemí.

Jak probíhal projekt Erasmus+ v minulých letech?

2016/2017

21.11. – 23.11. 2016 – Praha, Česká republika

– první setkání učitelů partnerských škol projektu Erasmus+ z Bulharska, Itálie, Rumunska a ČR, příprava úkolů vyplývajících z projektu

26.3. – 1.4. 2017 – Ortona, Itálie

-první mobilita – výjezd studentů a učitelů do partnerské školy v Itálii, téma setkání – tzv soft skills

5.6. – 9.6. 2017 – Iasi, Rumunsko

– druhá mobilita– výjezd studentů a učitelů do partnerské školy v Rumunsku, téma setkání –  tzv. business incubator.

Po prvním roce fungování projektu jsme pro vás připravili školní časopis o projektu, jehož hlavním tvůrcem a editorem je Ing. Khan. Na tvorbě časopisu se podíleli i jednotliví partneři. (viz. příloha).

2017/2018

29.10. – 4.11. 2017 – Botevgrad, Bulharsko

– setkání v Bulharsku, pokračování v aktivitách business incubatoru a tvorba vlastních podnikatelských projektů studenty, besedy se zástupci podnikatelů z Bulharska, poznávání kultury, společnosti i přírody Bulharska

Zpráva z mobility do Bulharska (viz. příloha)

26. 2. – 2. 3. 2018 – Praha, Česká republika
– závěrečné setkání partnerů projektu

– téma – další dovednosti potřebné k uplatnění na pracovním trhu a také dobrovolnictví – projekt nazvaný Dance with me. Poznali jsme chod a fungování nejlepší start-upové společnosti ve střední Evropě – společnosti K10 Coworking. Seznámili jsme se s výrobou piva v plzeňském pivovaru, prohlédli si Karlovy Vary, Pražský hrad a další významné pražské památky. Partnerem naší školy se pro aktivitu dobrovolnictví stal Domov Sue Ryder a Taneční konzervatoř Praha. Spolupráci jsme navázali i s Národním domem na Vinohradech. Videa z akce naleznete na našem YouTube kanále zde.

Celková charakteristika projektu v příloze.