Diplomatické fórum

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy

Něco málo o nás…

Jsme studentským projektem založeným na ŠMVV Praha v roce 2005, jehož hlavní cíl spočívá ve vzdělávání studentů v oblastech mezinárodních vztahů, historie, etikety, diplomatického proto kolu a rétoriky.

Diplomatické fórum společně s jeho všestrannými aktivitami organizují výhradně studenti a absolventi školy, kteří vše činí ve svém volném čase. Díky jejich dobrovolné práci nabízí tento projekt mnoho užitečných aktivit nejen studenům školy, ale i široké veřejnosti.

Jaké jsou naše aktivity?

Odborná praxe: Hlavní činností našeho projektu je organizace odborné praxe, která obsahuje tzv. simulace mezinárodních jednání na úrovni OSN, při kterých každý student zastupuje jeden vybraný stát a jeho státní zájmy k určité otázce. Studenti se pomocí simulací naučí nejen lépe vystupovat před veřejností, ale získají také teoretické znalosti do budoucna, a to vše jedinečným vzdělávacím způsobem, který naleznou málokde. Všechna jednání se řídí pravidly etikety a diplomatického protokolu, čímž se snažíme co nejvěrohodněji vystihnout práci skutečných diplomatů.

Přednášky se zajímavými hosty: Na škole pořádáme velké množství přednášek, na kterých spolupracujeme s řadou významných osobností z akademické i soukromé sféry. Mezi našimi hosty byli představitelé státu (JUDr. Pavel Rychetský, JUDr. Lenka Bradáčová, pplk. Otakar Foltýn), přední novináři (Bc. Jindřich Šídlo, Teodor Marjanovič, PhDr. Jakub Szántó, Ing. Břetislav Tureček), významní akademici (prof. Luboš Kropáček, PhDr. Michael Romancov, prof. Josef Opatrný ) a mnoho dalších osobností, které jsou autoritami ve svých oborech.

Školní časopis Diplomatické listy: Vydáváme školní časopis se zaměřením na domácí a zahraniční politiku, kulturní dění, módu a historii. Zároveň připravujeme řadu rozhovorů se zajímavými osobnostmi, nebo komentářů k aktuálnímu dění. Listy slouží jako kvalitní zdroj informací pro všechny studenty, kteří studují mezinárodní vztahy. Nejnovější vydání Diplomatických listů naleznete v dolní části stránky.

Které dovednosti trénujeme a zlepšujeme?

  • Veřejné vystupování
  • Schopnost argumentace
  • Kritické myšlení
  • Reprezentativní chování ve společnosti

Z jakých předmětů prohlubuje znalosti?

  • Mezinárodní vztahy
  • Etiketa a diplomatický protokol
  • Rétorika
  • Historie

Jsme aktivní i na sociálních sítích