Maturity

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy

Informace CERMAtu k SČ MZ

www.novamaturtita.cz

Okruhy k MZ 2019

Vše naleznou studenti naší školy v informačním systému Bakaláři.

Náhrada maturitní zkoušky z cizího jazyka

Informace viz příloha + žádost.

MATURITY – jaro 2019

Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů:

4. 4. 2019

Písemné testy společné části maturitních zkoušek: 10. a 11.4.2019 (CJL, CJ), DT a ostatní části SMZ

2. – 10. 5. 2019

TERMÍN ÚSTNÍCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ A SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ

20. – 24. 5. 2019

 

V příloze naleznete Seznam četby na rok 2018/2019.

PŘIHLÁŠKA PRO JARNÍ TERMÍN MZ 2019 SE ODEVZDÁVÁ NA SEKRETARIÁTU ŠKOLY DO 20.11.2018.