Harmonogram školního roku

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy

Harmonogram školního roku 2018-2019

Datum Událost
3. 9. 2018 Zahájení školního roku (9 h 2.- 4. roč.., 10 h – 1.roč.)
6. 9. 2018 Schůzka s rodiči žáků 1. ročníku v 17 hod.
3.- 10. 9. 2018 Společná část MZ – podzim 2018 (ČJL, CJ, MAT) / spádové školy
10. 9. 2018 Opravná PMZ (od 8 hod.) ŠMVV, sportovní dopoledne 1. ročník
14. 9. 2018 Odevzdání žádostí o osvobození z tělesné výchovy
17. – 18. 9. 2018 Podzimní termín maturitní zkoušky – profilová část ŠMVV
17. 9. 2018 Turistický teambuilding 1. ročník
26. 9. 2018 Setkání s rodiči žáků s OMJ (Výzva 28)
8. 10. 2018 Adaptační kurz – 1. ročník
29. – 30. 10. 2018 Podzimní prázdniny
15. 11. 2018 Pedagogická rada, poté konzultace s rodiči 16:30 – 18:00 h
20. 11. 2018 Odevzdání přihlášek ke státní maturitní zkoušce 4. ročník
20. 11. 2018 Odevzdání přihlášek k „malé maturitě“ 3. ročník
22. – 24. 11. 2018 Veletrh Schola Pragensis
6. 12. 2018 Den otevřených dveří
20. 12. 2018 Praktická MZ nanečisto (4.ročník)
20. 12. 2018 Historická konference DF
20. 12. 2018 Setkání s rodiči žáků s OMJ (Výzva 28)
22. 12. 2018 – 2. 1. 2019 Vánoční prázdniny
10. 1. 2019 Den otevřených dveří
25. 1. 2019 Uzavření absence za 1. pololetí
28. 1. 2019 Pedagogická rada – uzavření klasifikace za 1. pololetí
29. 1. 2019 Maturitní a imatrikulační ples ŠMVV Praha
30. 1. 2019 Ředitelské volno
31. 1. 2019 Vydávání vysvědčení
1. 2. 2019 Pololetní prázdniny
7. 2. 2019 Den otevřených dveří
11. 2. – 17. 2. 2019 Jarní prázdniny
Do 1. 3. 2019 Zaslání přihlášky do 1. kola přijímacího řízení – denní studium
14. 3. 2019 Pedagogická rada pro 4. ročník, konzultace s rodiči studentů 4. ročníku
14. 3. 2019 Setkání s rodiči žáků s OMJ (Výzva 28)
4. 4. 2019 Praktická maturitní zkouška 4. ročník
11. 4. 2019 Pedagogická rada 1. – 3. ročník, konzultace s rodiči 16:30 – 18:00 h
12. – 26. 4. 2019 Jednotné zkoušky přijímacího řízení
12. 4. 2019 Návrhy na praxi 1. – 3. ročníku
18. 4. 2019 Velikonoční prázdniny
23. 4. 2019 Euroasijský den (v rámci projektu DF a komunitních osv. setkávání)
25. 4. 2019 Uzavření absence 4. ročníku
29. 4. 2019 Pedagogická rada – uzavření klasifikace – 4. ročník
29. 4. 2019 I. kolo přijímacího řízení – vyhlášení výsledků
30. 4. 2019 Poslední zvonění žáků 4. ročníku, vydávání vysvědčení
2. – 15. 5. 2019 Didaktické testy a písemné práce společné části MZ
13. – 17. 5. 2019 Volno k přípravě na MZ – 4. ročník
15. – 17. 5. 2019 Malá maturita 3. ročník – společná část (DT, PP)
20. – 24. 5. 2019 Ústní zkoušky profilové a společné části MZ
20. – 24. 5. 2019 Odborná praxe 1. ročníku
20. – 31. 5. 2019 Odborná praxe 2. a 3. ročník MEK a PR
20. 5. – 7. 6. 2019 Odborná praxe 2. a 3.ročník MVD a PPA
3. – 4. 6. 2019 „Malá maturita“ 3. BP
10. – 13. 6. 2019 „Malá maturita“ 3. AD, 3. BD
6. 6. 2019 Setkání s rodiči žáků s OMJ (Výzva 28)
21. 6. 2019 Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce podzim 2019
21. 6. 2019 Uzavření absence za 2. pololetí
21. 6. 2019 Matematické testování 1. ročník (součást přípravy k MZ)
26. 6. 2019 Pedagogická rada – uzavření klasifikace za 2. pololetí
27. 6. 2019 Kulturní a sportovní akce jednotlivých tříd s TU
28. 6. 2019 Vydávání vysvědčení
29. 6. – 1. 9. 2019 Hlavní prázdniny
2. 9. 2019 Zahájení školního roku 2019/2020