Přednáška – Jak se dělá sportovní žurnalistika?

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy
04. 01. 2019

Sportovní žurnalistika je dynamický obor, který se řadu let vyučuje na řadě vysokých škol a v českém prostředí se stal nepřehlédnutelným fenomén moderních médií. Československá/česká sportovní žurnalistika ze svých řad vygenerovala mnohé osobnosti, které překročily rámec své profese a na základě své nesporné popularity se staly objekty veřejného zájmu a uznání.

Jednou z těchto osobností se můžete setkat na první přednášce, kterou pro Vás v novém roce pořádá Diplomatické fórum. Jeho pozvání tentokrát přijal Mgr. Robert ZÁRUBA, který bezesporu patří k čelným představitelům české sportovní žurnalistiky a jehož hlas neodmyslitelně patří ke komentování českého sportu.

Žádáme všechny zájemce z řad studentů ŠMVV Praha a veřejnosti o zápis, který bude spuštěn 10. ledna. Pro více informací sledujte oficiální událost přednášky.